Hur farlig är solen egentligen? Och hur kan man skydda sig? Läs här vad våra läkare säger.

Att solens strålar kan orsaka cancer vet de allra flesta, trots det är det få som skyddar sig tillräckligt och många som bränner sig. För alla former av hudcancer är solens UV-strålning den största riskfaktorn, därför är sunda solvanor det viktigaste skyddet.

4200 personer får varje år den allvarligare formen av hudcancer malignt melanom, av dessa avlider ca 500 per år. Andra former av hudcancer är skivepitelcancer och basalcellscancer, dessa sprider sig sällan men kan ge upphov till stora skador lokalt. Cirka 100 personer dör årligen av annan hudcancer än malignt melanom, huvudsakligen skivepitelcancer.

Det är extra viktigt att skydda sina barn då barns hudceller är extra känsliga. En eller flera kraftiga brännskador i huden som barn kan resultera i malignt melanom i vuxen ålder. Även den samlade mängden UV-strålning under livet har betydelse för uppkomsten av hudcancer.

Solen gör även att huden åldras i förtid vilket märks genom uppkomst av fläckar, gulaktig hudton, djupare rynkor och förlorad fasthet och spänst i huden. UV-strålningen gör att hudcellerna skadas och mycket solande leder till att bindväven i huden tar skada och det uppstår rynkor.

“Ett starkt tips är att söka skydd mellan kl. 11-15 när solen är som starkast.”

Generella råd för att skydda sig:

Sök skydd mot solen mellan kl 11-15 när solen är som starkast.

Långärmade kläder skyddar, mest skydd ger UV-kläderna.                                                        

Man bör använda solskyddsmedel med hög faktor på hud som inte skyddas av kläder, om man trots allt ska vistas i solen under de varmaste timmarna. Dock skall solskyddsfaktor inte ses som ett hjälpmedel för att kunna vistas i solen länge, snarare ett extra skydd när man är ute under soltimmarna.

”Solning behövs för att få tillräckligt med D-vitamin”. Den meningen hör man ofta som argument för solning.
Visst stämmer det att vi har ett förstadium av D-vitamin i huden, och att D-vitamin syntesen behövs för att bygga upp skelettets kalciumnivåer. Men det behövs en mycket sparsam exponering för att få en tillräcklig d-vitamin omsättning.

“För personer med ljus hy behövs cirka 15 minuter med sol i ansiktet några gånger i veckan för att uppnå fördelarna av D-vitamin, hos personer med mörkare hy är denna tid förlängd.”

Att vara ute i solen ger energi och kan förbättra måendet hos många, men man ska ha respekt för solens starka strålar och påminna sig om att ett osunt solande idag kan ge allvarliga konsekvenser i framtiden. Sola med förnuft och ha en härlig sommar!