För att boka hembesök av läkare eller skaffa ett abonnemang. Kontakta oss i appen MobilaDoktorn och kundservice: 010-179 87 00
Kampanj: Boka hembesök av läkare, nu 1 295 kr (ordinarie 2 495 kr) Läs mer »

Hälsokollen

Friska medarbetare med löpande hälsokontroller

Hjälp dina medarbetare att hålla koll på hälsan genom att erbjuda grundliga hälsokontroller som görs på plats hos er eller på klinik.

Vi utgår från de vanligaste folksjukdomarna, gör tester och tar blodprov som kan upptäcka tidiga symtom och gör det möjligt att sätta in eventuell behandling tidigt.
Våra hälsokontroller skräddarsys efter era behov och går att komplettera med en helhetslösning av företagshälsovård.

Ta hand om dig och dina medarbetare!

Hur fungerar Hälsokollen?

1En sjuksköterska tar blodprov och gör fysiska mätningar
Vi mäter längd, vikt, BMI, midjemått, lungkapacitet, tar EKG, blodtryck och
kontrollerar syresättningen i blodet.
2Medarbetaren svarar på en hälsoenkät digitalt
3Medarbetaren träffar läkaren som presenterar sin analys utifrån enkätsvar, prover och tester
Läkaren undersöker hjärta, lungor och lymfkörtlar. Medarbetaren får en återkoppling av resultat och råd om eventuella förändringar i levnadsvanor, fortsatt utredning och provtagning.
4Eventuella åtgärder eller behandling sätts in
Uppföljning och rådgivning av läkare där eventuella åtgärder eller behandling sätts in. Vi hjälper till med exempelvis remittering, rehabilitering, kostråd eller receptförskrivning. Du får även en skriftlig sammanställning av resultatet. Genom vårt kontaktnät av specialister finns vi tillgängliga på er vidare resa mot bättre företagshälsa.

  Fördelar för dig som arbetsgivare

  • Förebygg sjukfrånvaro
   Med en tidig undersökning kan riskfaktorer upptäckas i ett tidigt stadie, diagnos fastställas och eventuell behandling påbörjas. Det gör att frånvaron blir kortare och i vissa fall kan undvikas helt.
  • Spara tid
   Hälsokollen görs på er arbetsplats eller på klinik, beroende på vad som passar er bäst.
  • Öka er effektivitet
   Friska medarbetare mår bättre, har mer energi och presterar bättre.
  • Ge trygghet åt medarbetaren
   En arbetsgivare som värnar om medarbetarnas välmående är en attraktiv arbetsgivare.

  Vill du veta mer om Hälsokollen? Vänligen fyll i formuläret så kontaktar vi dig.