Digital Hälsa som är en digital nyhetstjänst har i veckan publicerat en ny artikel om Mobila Doktorn som handlar om Mobila Doktorns senaste förvärv.

”Det som är gemensamt för våra förvärv av Mymedic och Nursehouse är att båda
dessa bolag genererar intäkter och tillför Docteum positiva kassaflöden. Genom att få
in två kassaflödesgenererade vårdrelaterade verksamheter i Docteum-koncernen får
vi in ytterligare resurser som kan bidra till Mobila Doktorns tillväxt inom vården,
säger Emma Selfvén.”

För hela artikeln besök Digital Hälsas hemsida: https://digitalhalsa.dagensmedicin.se/darfor-breddar-docteum-mobila-doktorns-verksamhet/

För mer information:
Emma Selfvén, vd Mobila Doktorn, 070-550 52 67, emma.selfven@mobiladoktorn.se
Bild: Artikel i Digital Hälsa