Mobila Doktorn, Sveriges största vårdgivare inom hembesök, fortsätter växa inom
digifysisk vård genom förvärvet av hälso- och sjukvårdsmottagningen Vivitas i
Stockholm. Mobila Doktorn erbjuder läkarbesök i hemmet och hos företag med verksamhet i landets elva
största städer. Nu expanderar företaget med en fysisk klinik genom förvärvet av Mymedic AB
som driver hälso- och sjukvårdsmottagningen Vivitas på Östermalm i Stockholm.
Vivitas, som grundades 2011, riktar sig till privatpersoner och företag som får tillgång till
läkare, naprapater och psykoterapeuter både på mottagningen men även i uppsökande
verksamhet på kundernas arbetsplatser.


”Det finns flera anledningar till förvärvet där den första är en tydlig trend mot digifysisk vård
där Vivitas kompletterar vår befintliga verksamhet väldigt väl”, säger Emma Selfvén, vd på
Mobila Doktorn. ”Dessutom vill allt fler företag stärka sitt varumärke mot arbetsmarknaden
genom att erbjuda anställda en bra och modern sjukvårdsförsäkring, ett område där vi nu blir
ännu starkare inom. Vi förstärker även våra möjligheter att hjälpa individer och företag
genom psykoterapi och KBT-stöd. Kort sagt kan vi erbjuda allt som företag behöver stöd
kring, från förebyggande hälsovård till sjukvård.” Mymedic har avtal med ett flertal försäkringsbolag, vilket kommer öppna upp möjligheter för

Mobila Doktorns kunder att få sina besök bekostade av sin privata sjukvårdsförsäkring eller
via sin arbetsgivares sjukvårdsförsäkring. Dessutom kommer de tjänsteföretag i centrala
Stockholm som är kunder hos Mymedic nu att kunna erbjuda anställda och deras familjer
möjligheten till hembesök av Mobila Doktorns läkare.
Mymedic AB blir genom förvärvet ett helägt dotterbolag till Mobila Doktorns ägarbolag
Docteum AB. Grundaren av Mymedic, Charlotte Gyllenram, kommer att fortsätta i
verksamheten.
Förvärvet av Mymedic genomfördes i maj.

Om Mobila Doktorn
Mobila Doktorn är Sveriges största vårdgivare inom hembesök. Företaget grundades av tre läkare med visionen att anpassa vården efter patienterna, istället för att patienterna ska anpassa sig efter vården. Patienter bokar enkelt sitt hembesök på företagets webbsida eller via mobilappen som går att
ladda ner gratis på Apple Store och Google Play. Mobila Doktorn erbjuder även vårdtjänster åt företag.