För att boka hembesök av läkare eller skaffa ett abonnemang. Kontakta oss i appen MobilaDoktorn och kundservice: 010-179 87 00

Sommarkampanj: Boka hembesök av läkare nu 1 295 kr (ordinarie 2 495 kr) Läs mer »

Organisation & vision

Läkarbesök är för många förknippade med väntan och gamla telefonkösystem som aldrig riktigt tycks fungera som det är tänkt, väntrum där det ibland till och med är kö för att anmäla sig till den faktiska kön och akutmottagningar där vi är nöjda om besöket tog mindre än en halv dag.

Idag finns även digitala läkarbesök som alternativ, men möjligheten att undersöka, ställa diagnos och behandla vid en videoträff är av uppenbara skäl begränsad i jämförelse med vid ett fysiskt läkarbesök. Många sjukdomar kräver möjligheten till undersökning och enkel provtagning. Att kunna möta sin doktor personligen bygger också ett förtroende mellan patient och vårdgivare och är viktigt för många.

Mobila Doktorn har återupplivat en vårdform som nästintill varit utdöd i Sverige idag – hembesöket. Vår idé är att anpassa vården till patienterna, istället för att patienterna ska anpassa sig till vården. Idén till hembesöket och det som blev Mobila Doktorn föddes vårvintern 2017 och har genom hårt arbete utvecklats idémässigt och tekniskt sedan dess.

Genom vår egenutvecklade tekniska plattform kopplar vi ihop patienter med läkare på ett smart och flexibelt sätt. Både patienter och läkare kan enkelt hantera bokningar via vår intuitiva och lätthanterliga mobilapp. Vi som grundat företaget är tre läkare med nya idéer kring vården och de möjligheter som teknikutvecklingen ger.

Vårt mål med Mobila Doktorn är att hjälpa människor att få kvalitativ vård och hjälp i tid, öka tryggheten, avlasta den offentliga vården och i ett längre perspektiv förändra synen på vård och tillgänglighet i Sverige.

Välkommen till Mobila Doktorn!

Emma Selfvén Mobila Doktorn

Emma Selfvén

Vd
Mejla mig
070-550 52 67
Emil Bergholm Mobila Doktorn

Emil Bergholm

Specialistläkare
Mejla mig
070-360 34 79
Simon Hellström Mobila Doktorn

Simon Hellström

Medicinskt ansvarig läkare, specialistläkare
Mejla mig
070-519 27 17
Isabella Hammarström Mobila Doktorn

Isabella Hammarström

HR & Business Partner
Mejla mig

Agneta Ljungman

Marknad
Mejla mig
Carolina Wadsby Mobila Doktorn

Carolina Wadsby

Account Manager
Mejla mig
Moustapha Kadhem Mobila Doktorn

Moustapha Kadhem

Läkare
Mejla mig
Jacob Simlund Mobila Doktorn

Jacob Simlund

Läkare
Mejla mig