Om oss

Läkarbesök är numera förknippade med väntan och gamla telefonkösystem som aldrig riktigt tycks fungera som det är tänkt, väntrum där det ibland till och med är kö för att anmäla sig till den faktiska kön, akutmottagningar där vi är nöjda om besöket tog mindre än en halv dag. Idag finns möjligheten till digitala läkarbesök, men de är på sin höjd ett komplement till fysiska läkarbesök. Många sjukdomar kräver möjligheten till undersökning och enkel provtagning för att korrekt kunna diagnostiseras. Att kunna möta sin doktor personligen ger förtroende och är viktigt för många.

aboutus
Mobil@Doktorn vill återuppliva en vårdform som nästintill är utdöd i Sverige idag - hembesöket. Vår idé är att istället för att tvinga patienter att anpassa sig efter vården, så får vården anpassa sig efter patienterna. Vi moderniserar det fysiska läkarbesöket. Idén föddes vårvintern 2016-2017 och har genom hårt arbete utvecklats idémässigt och tekniskt sedan dess. Basen är en avancerad, egenutvecklad teknisk produkt som kopplar ihop patienter med läkare på ett smart och flexibelt sätt. Resultatet utgörs av de otaliga besök som vi hoppas och tror kommer leda till en annan syn på vård och tillgänglighet i Sverige. Vi som grundat företaget är tre läkare med fräscha ögon på vården och de möjligheter som teknikutvecklingen ger.
Välkommen till Mobil@Doktorn!