För att boka hembesök av läkare eller skaffa ett abonnemang. Kontakta oss i appen MobilaDoktorn och kundservice: 010-179 87 00
Kampanj: Boka hembesök av läkare, nu 1 295 kr (ordinarie 2 495 kr) Läs mer »

Det här kan vi hjälpa dig med

Mobila Doktorn är en privat vårdgivare och våra läkare har olika specialistkompetenser och erfarenheter.

Samtliga läkare har svensk läkarlegitimation och är vana vid att utföra allmänmedicinska undersökningar.
Vi kan ofta matcha dig som patient med rätt specialistkompetens. Därför rekommenderar vi att vara noggrann i beskrivningen av dina symtom vid bokningstillfället.

Mobila Doktorns läkare kan vanligtvis undersöka och behandla samma symtom och besvär som en vårdcentral. Här är några av de vanligaste:

Barn

Slipp fulla väntrum och obekanta miljöer – vi undersöker ditt barn i hemmet!

Lungorna

Vi lyssnar, kan ta snabbprov och bedömer om du har behov av medicinering.

Utslag

Nytillkomna eller besvärande utslag? Vi tittar och gör en bedömning

Öron

Vi undersöker örat, ger råd och behandlar vid behov.

Mage

Sur mage, förstoppning eller mer akut smärta? Vi gör en första bedömning.

Leder

Led- eller muskelvärk? Vi undersöker, sätter in behandling och remitterar vid behov.

Feber

Noggrann undersökning vid långvarig eller hög feber för att utesluta allvarlig sjukdom.

Hals

Vi undersöker halsen, tar prov och sätter in behandling om det behövs.

OBSERVERA!

Om du är allvarligt skadad eller sjuk, ring 1177 för rådgivning eller i nödfall 112.

I vilka situationer bör jag söka vård på annat håll?

Mobila Doktorn har för närvarande inte möjlighet att utföra mer avancerade undersökningar såsom venprover, odlingar och röntgen i andra städer än Stockholm, och saknar möjlighet till längre uppföljning. Därför får du vid vissa tillstånd och situationer bättre hjälp vid annan vårdinrättning.
Detta hjälper vi inte till med:

  • Allvarliga eller långvariga psykiatriska tillstånd
  • Misstanke om akut, livshotande sjukdom såsom akuta bröstsmärtor, akuta neurologiska symtom såsom plötslig svaghet eller talsvårigheter, akut allvarlig förvirring, större blödningar, svåra andningssvårigheter, svår allergisk reaktion, huvudskada
  • Utredningsfall, t ex misstanke om reumatisk sjukdom, tumörsjukdom, oklara eller långvariga smärttillstånd
  • Förlängningar av sjukintyg
  • Akut buksmärta med blödning eller allmänpåverkan.
  • Gynekologiska eller graviditetsrelaterade tillstånd samt tillstånd som kräver intima undersökningar
  • Infektioner/feber om du har en pågående immunsänkande behandling
  • Förskrivning av narkotikaklassade läkemedel