PCR-test för covid-19 och reseintyg: Vi erbjuder PCR-test för pågående infektion av covid-19. Läs mer »

Det här kan vi hjälpa dig med

Mobila Doktorn är en privat vårdgivare, med både anställd personal och läkare som arbetar som konsulter vid sidan av sin ordinarie anställning vid vårdcentral eller sjukhus. För många är Mobila Doktorn alltså en möjlighet för läkaren att på ledig tid möta patienter på ett annorlunda och mer personligt sätt.

Därför har vi många läkare i vårt nätverk, med olika erfarenheter och specialistkompetenser. Samtliga har svensk läkarlegitimation och är vana att utföra allmänmedicinska undersökningar, men i de största städerna kan vi ibland direkt matcha dig som patient med rätt specialistkompetens. Det är ett gott skäl att vara noga i beskrivningen av dina symtom vid bokningstillfället.

Mobila Doktorns läkare kan undersöka och behandla ungefär samma symtom och besvär som en vårdcentral. Här är några av de vanligaste:

Acute infection

Akuta infektioner

Exempelvis hosta, lunginflammation, bihåleinflammation, urinvägsinfektion, öroninflammation, halsfluss, feber.

Psykisk ohälsa

Av kort varaktighet och lättare grad, exempelvis akut stressreaktion, sömnsvårigheter, oro.

Besvär från rörelseorganen

Exempelvis knä- och höftsmärta, axelvärk, diskbråck, senfästes- och muskelinflammationer, stukning, ryggskott.

Örat

Ögonbesvär

Såsom klåda, ögoninfektion, rött öga.

Gastric pain

Magbesvär

Såsom förstoppning, diarré, illamående, kräkningar, halsbränna, buksmärta med eller utan feber.

Sexuella besvär

Potensproblem, utslag.

Hudutslag

Exempelvis svinkoppor, rosfeber, eksem, akne, klåda, blåsor, misstanke om borrelia.

Svullna ben

Vid misstanke om försämring i hjärtsvikt, venös insufficiens.

Andningsbesvär av lättare grad

Exempelvis försämring av astma, försämring av hjärtsvikt.

Rash

Allergiska reaktioner

Med plötsliga utslag och klåda.

Öron-näsa-halsbesvär

Exempelvis rinnande eller täppt näsa, heshet, hörselnedsättning, snarkning.

Child

Barn

Vi undersöker gärna ditt barn som är mer än 1 år gammalt.

OBSERVERA!

Om du är allvarligt skadad eller sjuk, ring 1177 för rådgivning eller i nödfall 112.

I vilka situationer bör jag söka vård på annat håll?

Mobila Doktorn har för närvarande inte möjlighet att utföra mer avancerade undersökningar såsom venprover, odlingar och röntgen i andra städer än Stockholm, och saknar möjlighet till längre uppföljning. Därför får du vid vissa tillstånd och situationer bättre hjälp vid annan vårdinrättning.
Bland dessa finns:

  • Allvarliga eller långvariga psykiatriska tillstånd.
  • Misstanke om akut, livshotande sjukdom såsom akuta bröstsmärtor, akuta neurologiska symtom såsom plötslig svaghet eller talsvårigheter, akut allvarlig förvirring, större blödningar, svåra andningssvårigheter, svår allergisk reaktion, huvudskada.
  • Utredningsfall, t ex misstanke om reumatisk sjukdom, tumörsjukdom, oklara eller långvariga smärttillstånd.
  • Förlängningar av sjukintyg.
  • Akut buksmärta med blödning eller allmänpåverkan.
  • Gynekologiska eller graviditetsrelaterade tillstånd samt tillstånd som kräver intima undersökningar.
  • Infektioner/feber om du har en pågående immunsänkande behandling.
  • Vaccinationer (gäller vissa typer).
  • Vi skriver inte recept på narkotikaklassade läkemedel.