För att boka hembesök av läkare eller skaffa ett abonnemang. Kontakta oss i appen MobilaDoktorn och kundservice: 010-179 87 00
Kampanj: Boka hembesök av läkare, nu 1 295 kr (ordinarie 2 495 kr) Läs mer »

Hjärnskakning

Hjärnskakning är ett vanligt tillstånd som kan uppstå efter ett slag eller en stöt mot huvudet. Symptomen på hjärnskakning kan variera men inkluderar ofta huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar, förvirring, trötthet och i vissa fall kortvarig medvetslöshet eller minnesförlust. Det är viktigt att ta dessa symptom på allvar och söka medicinsk hjälp, även om de kan verka lindriga till en början.

För att diagnostisera en hjärnskakning genomför läkaren en noggrann undersökning som kan innefatta kontroll av syn, hörsel, balans, koordination och reflexer. Ibland kan även bilddiagnostik som datortomografi eller magnetkameraundersökning behövas för att utesluta allvarligare skador på hjärnan.

Behandla hjärnskakning

Behandlingen av hjärnskakning går främst ut på att låta hjärnan vila och återhämta sig. Det innebär att undvika fysisk ansträngning och aktiviteter som kräver hög koncentration, till exempel läsning eller användning av skärmar. Smärtstillande läkemedel kan användas mot huvudvärk och illamående. Återhämtningstiden är individuell men de flesta blir bra inom några veckor.

För att minska risken för hjärnskakning är det viktigt med förebyggande åtgärder. Det kan handla om att använda hjälm och annan skyddsutrustning vid riskfyllda aktiviteter, se över hemmiljön för att undvika fallolyckor och alltid använda bilbälte.

Även om de flesta återhämtar sig helt efter en hjärnskakning, kan vissa drabbas av långvariga besvär som huvudvärk, koncentrationssvårigheter och minnesproblem, så kallat postkommotionellt syndrom. I sällsynta fall kan upprepade hjärnskakningar leda till en allvarlig komplikation som kallas andra slagets syndrom.

Om du misstänker att du eller någon i din närhet har drabbats av en hjärnskakning är det viktigt att söka vård. Mobila doktorn kan hjälpa till med en första bedömning och vid behov hänvisa vidare till fysisk vård.

Boka hembesök av läkare

För att boka hembesök av läkare, ladda ner appen MobilaDoktorn på din telefon eller kontakta oss på 010-179 87 00. 

Läs mer om behandling mot borrelia här.