För att boka hembesök av läkare eller skaffa ett abonnemang. Kontakta oss i appen MobilaDoktorn och kundservice: 010-179 87 00
Kampanj: Boka hembesök av läkare, nu 1 295 kr (ordinarie 2 495 kr) Läs mer »

Hosta barn

Hosta är ett vanligt symtom hos barn och kan ha många olika orsaker. De vanligaste orsakerna är virusinfektioner som förkylning, influensa och RS-virus. Dessa infektioner går oftast över av sig själv inom några veckor. Bakteriella infektioner som lunginflammation och kikhosta kan också orsaka hosta hos barn och kan kräva antibiotikabehandling.

Astma är en annan vanlig orsak till hosta hos barn. Barn med astma kan ha både slemhosta och andningsbesvär. Ofta bildas mer slem i luftrören eftersom slemhinnan blir inflammerad och förtjockad. Det är även vanligt med torr och hackig hosta, särskilt om astman inte behandlas på rätt sätt.

Om hostan är långvarig, i kombination med feber eller påverkar barnets allmäntillstånd bör man söka vård. Barn under 3 månader med hosta och feber bör alltid bedömas av läkare. Likaså bör hosta som pågått mer än 4 veckor utredas vidare.

.

Behandla hosta

Behandling av hosta beror på den bakomliggande orsaken. Vid virusinfektioner kan man ge febernedsättande och smärtlindrande läkemedel vid behov. Hostmediciner rekommenderas generellt inte till barn. Vid astma är det viktigt med rätt underhållsbehandling för att minska hostan.

Sök vård vid hosta

Diagnos av orsaken bakom hostan kan innefatta en fysisk undersökning, lyssning på lungorna, och i vissa fall röntgen av bröstkorgen eller andra tester. Behandlingen kommer sedan att anpassas efter diagnosen, vilket kan innebära allt från receptfria läkemedel för att lindra symtomen till specifika behandlingar för underliggande tillstånd.

Mobila Doktorn erbjuder hembesök av barnläkare för bedömning och behandling av hosta och andra vanliga sjukdomar hos barn (dock inte för barn under 1 år). Processen är enkel – logga in med BankID, beskriv barnets symtom, välj en tid som passar och bekräfta bokningen. Läkaren kommer hem till er, undersöker barnet och ger råd om behandling. Vid behov kan läkaren skriva ut recept eller remiss.

Att få snabb hjälp vid hosta och andra symtom är viktigt för barnets välmående. Med Mobila Doktorns hembesök slipper ni åka till vårdcentralen och utsätta barnet för smitta i väntrummet. Istället får ni träffa barnläkaren i lugn och ro hemma. En trygg och smidig lösning när barnet är sjukt.

Mobila Doktorn erbjuder inte läkartjänster för barn under 1 år. För akuta besvär kontakta 1177 eller 112.

Hembesök av läkare

Mobila Doktorn erbjuder en rad tjänster som kan vara till hjälp för personer som lider av hosta eller andra relaterade besvär. Med möjligheten till hembesök av läkare eller läkarbesök på klinik, kan individer få den vård de behöver i bekvämligheten av sitt eget hem eller nära deras plats. 

Att ha tillgång till kvalificerad medicinsk vård i hemmet kan göra en stor skillnad för personer som lider av långvarig hosta eller andra medicinska tillstånd, och Mobila Doktorn strävar efter att erbjuda denna tjänst med högsta möjliga standard.

För de som upplever besvär med öron, näsa, hals, utslag och allergier, magbesvär, led- och muskelvärk, feber eller behöver vaccinationer, blodprover, recept och intyg, erbjuder Mobila Doktorn kompetent och omsorgsfull service.

Mobila Doktorn erbjuder inte läkartjänster för barn under 1 år. För akuta besvär kontakta 1177 eller 112.

Boka hembesök av läkare

För att boka hembesök av läkare, ladda ner appen MobilaDoktorn på din telefon eller kontakta oss på 010-179 87 00.