För att boka hembesök av läkare eller skaffa ett abonnemang. Kontakta oss i appen MobilaDoktorn och kundservice: 010-179 87 00
Kampanj: Boka hembesök av läkare, nu 1 295 kr (ordinarie 2 495 kr) Läs mer »

Hosta

I Sverige, där vädret kan vara omväxlande och folk lever ett aktivt liv, är det inte ovanligt att någon drabbas av hosta. Hosta är en reflex som hjälper till att hålla luftvägarna rena från slem och främmande partiklar. Det kan dock vara symptom på en rad olika tillstånd, alltifrån en enkel förkylning till mer allvarliga sjukdomar. En hosta kan vara torr eller produktiv, det vill säga med slem. Det är viktigt att förstå skillnaden, då det kan ge ledtrådar om orsaken bakom hostan.

En torr hosta, som inte producerar slem, kan vara irriterande och ofta förvärras på natten, vilket kan störa sömnen. Å andra sidan kan en produktiv hosta, där slem kommer upp, vara kroppens sätt att rensa luftvägarna. Hosta som varar längre än några veckor, kallas långvarig hosta och bör utvärderas av en läkare för att utesluta allvarligare tillstånd.

.

Behandla hosta

Orsaker till hosta kan variera från enkla förkylningar till allergier, astma, lunginflammation, och till och med hjärtsvikt. Ibland kan hosta vara det första tecknet på en allvarlig sjukdom. Hosta med blod, även om det bara är en liten mängd, är ett symptom som alltid bör tas på allvar och kräver omedelbar medicinsk bedömning.

För att lindra en torr hosta finns det flera åtgärder man kan vidta hemma, såsom att hålla luften fuktig med en luftfuktare och att dricka mycket vätska. Dock, om hostan är ihållande eller åtföljs av andra symptom som feber, andningssvårigheter eller bröstsmärta, är det viktigt att söka professionell vård.

Sök vård vid hosta

Diagnos av orsaken bakom hostan kan innefatta en fysisk undersökning, lyssning på lungorna, och i vissa fall röntgen av bröstkorgen eller andra tester. Behandlingen kommer sedan att anpassas efter diagnosen, vilket kan innebära allt från receptfria läkemedel för att lindra symtomen till specifika behandlingar för underliggande tillstånd.

Hembesök av läkare

Mobila Doktorn erbjuder en rad tjänster som kan vara till hjälp för personer som lider av hosta eller andra relaterade besvär. Med möjligheten till hembesök av läkare eller läkarbesök på klinik, kan individer få den vård de behöver i bekvämligheten av sitt eget hem eller nära deras plats. 

Att ha tillgång till kvalificerad medicinsk vård i hemmet kan göra en stor skillnad för personer som lider av långvarig hosta eller andra medicinska tillstånd, och Mobila Doktorn strävar efter att erbjuda denna tjänst med högsta möjliga standard.

För de som upplever besvär med öron, näsa, hals, utslag och allergier, magbesvär, led- och muskelvärk, feber eller behöver vaccinationer, blodprover, recept och intyg, erbjuder Mobila Doktorn kompetent och omsorgsfull service.

Mobila Doktorn erbjuder inte läkartjänster för barn under 1 år. För akuta besvär kontakta 1177 eller 112.

Boka hembesök av läkare

För att boka hembesök av läkare, ladda ner appen MobilaDoktorn på din telefon eller kontakta oss på 010-179 87 00.