För att boka hembesök av läkare eller skaffa ett abonnemang. Kontakta oss i appen MobilaDoktorn och kundservice: 010-179 87 00
Kampanj: Boka hembesök av läkare, nu 1 295 kr (ordinarie 2 495 kr) Läs mer »

Hudförändringar hos äldre

Hudförändringar är vanligt förekommande hos äldre och kan vara ett tecken på underliggande hälsoproblem. Att regelbundet kontrollera huden är därför en viktig del av den förebyggande hälsovården för denna åldersgrupp. Mobila doktorn erbjuder en värdefull tjänst genom att läkare kan göra hembesök för att undersöka hudförändringar hos äldre patienter.

Behandla hudförändringar

Genom hembesök kan äldre få en noggrann undersökning av sina hudförändringar i tryggheten i sitt eget hem. Detta är särskilt fördelaktigt för de som har svårt att ta sig till en klinik på grund av begränsad mobilitet eller andra hälsoproblem. 

Läkaren kan bedöma om hudförändringarna är godartade eller om de kräver ytterligare utredning och behandling. Om hudförändringarna visar sig vara allvarliga, såsom misstänkt hudcancer, är det viktigt att snabbt få rätt vård. Mobila doktorn kan hjälpa till med att initiera denna process.

Förutom bedömning av specifika hudförändringar, erbjuder mobila doktorn även allmänna hälsokontroller för äldre. Dessa kontroller kan inkludera en fullständig hudundersökning för att identifiera eventuella nya eller förändrade hudförändringar som kan kräva uppföljning.

Att erbjuda lättillgängliga vårdtjänster, såsom läkarbesök i hemmet, kan bidra till att förbättra hudvården för äldre. Detta kan leda till tidigare upptäckt av hudsjukdomar, vilket i sin tur kan förbättra hälsan och livskvaliteten.

Det är viktigt att notera att vi inte erbjuder läkartjänster för barn under 1 år och för akuta besvär rekommenderar vi att ringa 112 eller 1177.

Sök vård

Mobila Doktorn erbjuder bekväm medicinsk hjälp för olika åkommor, inklusive hudproblem som eksem. Våra tjänster omfattar hembesök, klinikbesök, hälsoundersökningar, behandlingar och vaccinationer. Abonnemang för regelbunden läkaruppföljning finns också. Våra erfarna läkare kan diagnostisera, behandla och ge råd för effektiv symtomlindring.

Vi behandlar dock inte spädbarn under 1 års ålder. För akuta besvär kontakta 1177 eller 112.

Tveka inte att kontakta oss för att boka ett besök om du eller någon närstående behöver medicinsk hjälp för hudförändringar eller andra besvär.

För dem som söker bekväm och tillgänglig vård kan Mobila Doktorn vara ett bra alternativ. Vi erbjuder hembesök av läkare eller besök på klinik för en rad olika hälsoproblem, inklusive hudförändringar. Våra tjänster omfattar även hälsokontroller, behandlingar för specifika tillstånd, vaccinationer inklusive TBE-vaccin, blodprover, receptförskrivning och utfärdande av intyg. Denna heltäckande och individanpassade vård kan göra stor skillnad för dem som upplever seborroiskt eksem och andra hälsoproblem.

För familjer som ofta är i behov av läkartjänster finns möjlighet att teckna ett abonnemang.

Boka hembesök av läkare

För att boka hembesök av läkare, ladda ner appen MobilaDoktorn på din telefon eller kontakta oss på 010-179 87 00. 

För akuta besvär rekommenderar vi att ringa 112 eller 1177.