För att boka hembesök av läkare eller skaffa ett abonnemang. Kontakta oss i appen MobilaDoktorn och kundservice: 010-179 87 00
Campaign: House calls for only 1 295 SEK (regular price 2 495 SEK)

Meet our doctors

Our doctors are competent, respectful and of course subject to confidentiality legislation. All of them have Swedish doctor legitimation and are examined through reference taking and checking of criminal records. We are careful because we want both physicians and patients to feel safe at the home visit.

Each doctor is responsible for the individual medical assessments, but we also have medical guidelines and overall routines for the activities that guide all our doctors. They are all in line with Mobila Doktorn’s basic idea – to provide high medical quality, customer satisfaction and safety for all patients.

Are you a doctor and interested in working with us? Please visit our recruitment page »

Below you can find out more about some of our more than 90 doctors.

Anton Tallhage läkare på Mobila Doktorn

Anton Tallhage

Legitimerad läkare. När Anton inte är en mobil doktor jobbar han som ST-läkare på sjukhus och på närakut. Anton är känd som en god lyssnare och är bra på att förklara på ett lättförståeligt sätt.
Kajsa Gustavsson läkare på Mobila Doktorn

Kajsa Gustavsson

Legitimerad läkare sedan 2014 och jobbar sedan dess inom allmänkirurgi. Har jobbat både inom geriatrik och barnmedicin och har därav intresse och kunskap av många ålderskategorier och områden.
Olle Wallner läkare på Mobila Doktorn

Olle Wallner

Olle är specialistläkare i ortopedi. När han inte besöker våra patienter i hemmet arbetar han som läkare på ett akutsjukhus samt på en närakut. Olle har ett tålamod av guld och pratar både tyska och spanska (förutom svenska och engelska).
Simon Hellström Mobila Doktorn

Simon Hellström

Simon är specialist i allmänmedicin och medicinskt ansvarig på Mobila Doktorn. Förutom att stå för sunda och säkra riktlinjer och rutiner står han också ofta på knä i trädgården, eller sköter om sina höns i villaträdgården på landet.