För att boka hembesök av läkare eller skaffa ett abonnemang. Kontakta oss i appen MobilaDoktorn och kundservice: 010-179 87 00
sjukvård för företag

Hälsa och sjukvård för dig och dina medarbetare – på plats hos er

Alla vinner på att medarbetarna mår bra

En arbetsgivare som värnar om de anställdas hälsa är också en attraktiv arbetsgivare. Tillgänglig och förebyggande hälso- och sjukvård minskar sjukskrivningar, ökar det allmänna välmåendet och kan i sin tur öka produktiviteten.

Frisk med förebyggande åtgärder

Undvik sjukskrivningar och ge trygghet åt dina anställda med löpande hälsokontroller och vaccinering. Ge de bästa förutsättningarna för en god hälsa på kort och lång sikt.

Snabb och tillgänglig vård när det behövs

Få tillgång till sjukvård snabbt och på den plats du befinner dig. Boka ett läkarbesök i hemmet eller på arbetsplatsen

Det här kan vi hjälpa er med

läkare på hembesök

Sjukvård i hemmet för dina anställda

Dina anställda får tillgång till våra mobila läkare som ger läkarvård i hemmet eller på arbetsplatsen. Rådgivning via telefon ingår. Läs mer om våra abonnemang för läkarbesök i hemmet.

Läs mer

Hälsokoll på arbetsplatsen

Tidseffektiva hälsokontroller med blodprover, hälsoenkät och flera hälsomarkörer. Provtagning av sköterska och uppföljning med legitimerad läkare.

Läs mer
vaccinering på arbetsplatsen

Vaccination

Erbjud dina anställda att ta vaccin. Vi kan till exempel vaccinera mot säsongsinfluensa, TBE, bältros och pneumokocker. Våra läkare och sjuksköterskor kommer till er och utför vaccinationerna på plats för att det ska vara så enkelt som möjligt för er.

Läs mer
certifierade läkare

Certifierade läkare

Alla våra läkare har svensk läkarlegitimation och kan undersöka och behandla ungefär samma symtom som på en vårdcentral – fast på den plats där du befinner dig.

Vi har både allmänläkare och specialistläkare inom till exempel akutsjukvård och ortopedi.

Kontakta oss för mer information

Ring oss

010-179 87 00

Skicka ett email

info@mobiladoktorn.se