För att boka hembesök av läkare eller skaffa ett abonnemang. Kontakta oss i appen MobilaDoktorn och kundservice: 010-179 87 00

Kampanj! Prova på att få hembesök av läkare för endast 1 695 kr Läs mer »

Intressanmälan – Hälsokoll hos Mobiladoktorn

Hälsokollens syfte är att signalera om kunden lider av någon av de vanligaste folksjukdomarna: diabetes, hjärt-och kärlsjukdomar, olika cancerformer och psykisk ohälsa. Vi screenar för totalt 44 hälsomarkörer. Genom provtagning, kontroller och enkätfrågor fångar Hälsokollen även upp fetma/övervikt, alkoholvanor, blodbrist, avvikande salt- och vätskebalans, ämnesomsättning, risk för blodpropp eller avvikande funktion i lever, njurar, lungor, prostata samt sköldkörteln. Vidare kontrolleras tecken på stress, ångest och psykiskt välbefinnande.

Allt sker på er arbetsplats!