Sveriges största vårdgivare inom hembesök breddar verksamheten genom förvärvet av
bemanningsföretaget Nurse House.


Mobila Doktorn erbjuder läkarbesök i hemmet, flexibla sjukvårdsabonnemang och
företagshälsovård. Förra året förvärvade företaget mottagningen Vivitas i Stockholm som ger
privatpersoner och företag tillgång till läkare, naprapater och psykoterapeuter på kliniken eller
arbetsplatsen. Nu breddar företaget verksamheten ytterligare, genom förvärvet av privatägda
bemanningsföretaget Nurse House.

Nurse House samarbetar med ett hundratal sjuksköterskor och undersköterskor, men även
läkare. Det Stockholmsbaserade företaget är verksamt över hela landet där man arbetar med
både regioner och privata aktörer inom framför allt primärvården. I företaget ingår även Nurse
Inhouse som erbjuder privat och skräddarsydd omvårdnad i hemmet. Det kan handla om
hemtjänstliknande hjälp men även omsorg som kräver ytterligare medicinsk kunskap.
”Nurse House kompletterar vår verksamhet och gör att vi täcker ännu fler delar av vårdkedjan.
Medan Mobila Doktorns appbaserade läkarbesök i hemmet är en innovation inom den
digifysiska vården med fortsatt stor tillväxtpotential, är Nurse House verksamt på en mer
mogen marknad. Samtidigt ser vi flera synergier mellan bolagen vad gäller exempelvis intäkter
och samordning”, säger Emma Selfvén, vd på Mobila Doktorn.
Förvärvet av Nurse House genomfördes i slutet av september och det påbörjade
integrationsarbetet beräknas vara färdigt inom ett par månader. Nurse House blir genom
förvärvet ett helägt dotterbolag till Mobila Doktorns ägarbolag Docteum AB. All personal
inklusive ägarna hos Nurse House fortsätter i verksamheten.

Mobila Doktorn har sedan tidigare ett 90-tal läkare knutna till företaget. Under 2022 gjorde
företaget över 2 000 besök i hemmet och ute hos företag.
För mer information om Nurse House, besök https://nursehouse.se/

För mer information:
Emma Selfvén, vd Mobila Doktorn, 070-550 52 67, emma.selfven@mobiladoktorn.se
Bild: Emma Selfvén_Mobila Doktorn

Om Mobila Doktorn
Mobila Doktorn är Sveriges största vårdgivare inom hembesök, med verksamhet i landets elva största städer. Företaget erbjuder även vårdtjänster åt företag samt äger kliniken Vivitas i Stockholm. Mobila Doktorn grundades av tre läkare med visionen att anpassa vården efter patienterna, istället för att patienterna ska anpassa sig efter vården. Patienter bokar enkelt sitt hembesök via mobilappen som går att ladda ner gratis på Apple Store och Google Play. För mer information, besök www.mobiladoktorn.se