Det här kan vi hjälpa dig med

Akuta infektioner

T ex hosta, lunginflammation, bihåleinflammation, urinvägsinfektion, öroninflammation, halsfluss, feber.

Besvär från rörelseorganen

Exempelvis knä- och höftsmärta, axelvärk, diskbråck, senfästes- och muskelinflammationer, stukning, ryggskott.

Magbesvär

Som förstoppning, diarré, illamående, kräkningar, halsbränna, buksmärta med eller utan feber.

Hudutslag

T ex svinkoppor, rosfeber, eksem, akne, klåda, blåsor, misstanke om borrelia.

Andningsbesvär av lättare grad

T ex försämring av astma, försämring av hjärtsvikt.

Öron-näsa-halsbesvär

Exempelvis rinnande eller täppt näsa, heshet, hörselnedsättning, snarkning.

Psykisk ohälsa

Av kort varaktighet och lättare grad, t ex akut stressreaktion, sömnsvårigheter, oro.

Ögonbesvär

T ex klåda, ögoninfektion, rött öga.

Sexuella besvär

Potensproblem, utslag.

Svullna ben

Misstanke om försämring i hjärtsvikt, venös insufficiens.

Allergiska reaktioner

Som plötsliga utslag och klåda.

Barn

Vi undersöker gärna ditt barn som är mer än 1 år gammalt.

Observera: Om du är allvarligt skadad eller sjuk, ring 1177 för rådgivning eller i nödfall, 112.

Olämpliga hälsoproblem

Då vi för närvarande inte har möjlighet till mer avancerade undersökningar som venprover, odlingar och röntgen, och saknar möjlighet till längre uppföljning, finns flera tillstånd där du får bättre hjälp vid annan vårdinrättning. Bland dessa finns:

  • Allvarliga eller långvariga psykiatriska tillstånd.
  • Misstanke om akut, livshotande sjukdom såsom akuta bröstsmärtor, akuta neurologiska symtom såsom plötslig svaghet eller talsvårigheter, akut allvarlig förvirring, större blödningar, svåra andningssvårigheter, svår allergisk reaktion, huvudskada.
  • Misstanke om benbrott.
  • Utredningsfall, t ex misstanke om reumatisk sjukdom, tumörsjukdom, oklara eller långvariga smärttillstånd.
  • Förlängningar av sjukintyg.
  • Akut buksmärta med blödning eller allmänpåverkan.
  • Gynekologiska eller graviditetsrelaterade tillstånd samt tillstånd som kräver intima undersökningar.
  • Infektioner/feber om du har en pågående immunsänkande behandling.
  • Vaccinationer.
  • Vi skriver inte recept på narkotikaklassade läkemedel.